งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 มิ.ย. 2564
2 การประกาศปรับปรุงแผนแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มี.ค. 2564
3 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 มี.ค. 2564
4 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 มี.ค. 2564
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ม.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏฺบัติงานดีเด่น 2563/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ต.ค. 2563
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5