งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการเป็นประเภทสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ค. 2563
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 ม.ค. 2563
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ม.ค. 2563
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ม.ค. 2563
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ม.ค. 2563
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2562
7 ความรู้เกี่ยวกับบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ก.ค. 2562
8 รายงานผลการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 มิ.ย. 2562
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 ม.ค. 2562
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3