งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏฺบัติงานดีเด่น 2563/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 ต.ค. 2563
2 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2563
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2563
5 ประกาศการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2563
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการเป็นประเภทสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ก.ค. 2563
8 ประกาศชมเชยพนักงานดีเด่น 2563/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 เม.ย. 2563
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 เม.ย. 2563
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4