แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป.ป.ช ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
7
05 ก.ค. 2562
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 มิ.ย. 2562
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2562
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 มิ.ย. 2562
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 มิ.ย. 2562
6 รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2562
7 คู๋มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2562
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 มี.ค. 2562
9 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 มี.ค. 2562
10 ประกาศการป้องกันรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2