แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 พ.ย. 2562
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป.ป.ช ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
45
05 ก.ค. 2562
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 มิ.ย. 2562
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 มิ.ย. 2562
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 มิ.ย. 2562
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 มิ.ย. 2562
8 รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 มิ.ย. 2562
9 คู๋มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 มิ.ย. 2562
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3