แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : มาตรการตรวจสอบเรื่องการการใช้ดุลยพินิจ
  รายละเอียด :

 มาตรการตรวจสอบเรื่องการการใช้ดุลยพินิจ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน