ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4-ม.7 ต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
31 ต.ค. 2561
82 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
31 ต.ค. 2561
83 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 ต.ค. 2561
84 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
09 ต.ค. 2561
85 ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ต.ค. 2561
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านคลองช้าง ม.๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
28 ก.ย. 2561
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านคลองช้าง ม.๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ก.ย. 2561
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.4-7) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
28 ก.ย. 2561
89 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
06 ก.ย. 2561
90 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
09 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19