ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
12 ก.ค. 2562
62 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
08 ก.ค. 2562
63 เชิญชวนขอให้เสนอราคาจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ก.ค. 2562
64 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 มิ.ย. 2562
65 ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
25 มิ.ย. 2562
66 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 มิ.ย. 2562
67 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
06 พ.ค. 2562
68 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสระแก้ว ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
193
18 เม.ย. 2562
69 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองช้าง ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
18 เม.ย. 2562
70 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์์ใหม่ ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19