ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชธรรมราช หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 เม.ย. 2563
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 เม.ย. 2563
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 เม.ย. 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๒-๐๐๑ สายบ้านบางหมด-บ้านสระเนียน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
10 มี.ค. 2563
35 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 มี.ค. 2563
36 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๒-๐๐๑ สายบ้านบางหมด-บ้านสระเนียน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 มี.ค. 2563
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
07 ก.พ. 2563
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 ม.ค. 2563
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
21 ม.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
207
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19