ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
04 ม.ค. 2564
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 ธ.ค. 2563
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 พ.ย. 2563
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 พ.ย. 2563
15 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ต.ค. 2563
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ต.ค. 2563
17 ประกาศเกณฑ์การใช้และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
05 ต.ค. 2563
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
30 ก.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ก.ย. 2563
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.92-005 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19