ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
01 มิ.ย. 2555
172 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
718
17 ก.พ. 2555
173 แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. สายสามแยกบ้านหมด - บ้านนายทวีวิทย์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
758
28 ก.ค. 2553
174 แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. สายโพธิ์ใหม่ - บ้านบางในพร หมู่ที่ 2-8 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
627
28 ก.ค. 2553
175 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
820
22 ก.ค. 2553
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
620
19 ก.ค. 2553
177 แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองช้าง หมู่ที่9 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
622
31 พ.ค. 2553
178 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
713
18 มี.ค. 2553
179 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
548
17 ก.พ. 2553
180 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
564
18 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19