ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
28 ต.ค. 2557
162 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
16 ต.ค. 2557
163 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
10 ก.ย. 2557
164 ประกาศสอบราคาขุดลอกเหมืองน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
08 พ.ค. 2557
165 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
344
08 พ.ค. 2557
166 ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
24 เม.ย. 2556
167 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
24 เม.ย. 2556
168 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำจากบ้านนายปลื้ม-หนองเม้า ม.4-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
24 เม.ย. 2556
169 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
04 มี.ค. 2556
170 สอบราคาจ้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
546
12 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19