ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านสระแก้ว-บ้านนายประสิทธิ์ ม.1 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 พ.ค. 2558
152 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายจรูญ แก้วช่วย-บ้านนายประจวบ ปานจันทร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
18 พ.ค. 2558
153 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายวิรัตน์ โพร่ขวาง-สี่แยกพรุขวาง หมู่ที่ 3-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
18 พ.ค. 2558
154 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายขิ้ม ไทยทอง-หนองสามสิบ หมู่ที่ 4-10 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
18 พ.ค. 2558
155 ประกาศสอบราคาโครงการคูส่งนำ้ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 พ.ค. 2558
156 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนคสล.บ้านนายประนอม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 พ.ค. 2558
157 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
275
17 มี.ค. 2558
158 ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒานาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
265
17 มี.ค. 2558
159 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
11 มี.ค. 2558
160 ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19