ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเปิดเผยราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
217
24 ก.พ. 2559
142 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
27 ม.ค. 2559
143 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
09 พ.ย. 2558
144 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
05 มิ.ย. 2558
145 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะทวด หมู่ที่๗ จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
05 มิ.ย. 2558
146 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายปลื้ม-หนอมเม้า หมู่ที่ 4-6จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 พ.ค. 2558
147 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายผล-หนองบ้านเนิน หมู่ที่ 8-10จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
26 พ.ค. 2558
148 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายทบ นิจจำรูญ-ถนนสายเกาะทวด-คลองช้าง หมู่ที่ 8-10 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
26 พ.ค. 2558
149 ประกาศสอบราคาจ้างฝังท่อระบายน้ำจากบ้านนางทองสร้อย-บ้านนางสาวแก้ว ทองมาก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
26 พ.ค. 2558
150 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวรรณชัย ดำเสน-บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
26 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19