ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 เม.ย. 2560
132 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฝังท่อระบายในคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
18 เม.ย. 2560
133 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 เม.ย. 2560
134 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฝังท่อระบายในคูส่งน้ำ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
18 เม.ย. 2560
135 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 เม.ย. 2560
136 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 มี.ค. 2560
137 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับหรุงอาคารเพื่อใช้จัดตั้งศูนย์ อปพร. อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
23 ม.ค. 2560
138 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
184
23 ม.ค. 2560
139 ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 ต.ค. 2559
140 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วกำแพง อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
30 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19