ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
26 มิ.ย. 2560
122 เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนางบุญศรี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 มิ.ย. 2560
123 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
19 มิ.ย. 2560
124 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
08 มิ.ย. 2560
125 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 สายบ้านคชธรรมราช ถึง เขตตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
05 มิ.ย. 2560
126 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 สายบ้านนุกูล ตันสกุล ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 มิ.ย. 2560
127 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 สายบ้านนายวรรณชัย ดำเสน – เขตดอนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
05 มิ.ย. 2560
128 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว – หนองบ้านเนิน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
05 มิ.ย. 2560
129 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
08 พ.ค. 2560
130 เปิดเผยราคากลางโครงการฝังท่อระบายริมถนน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
24 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19