ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
07 ก.ย. 2560
112 ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 ส.ค. 2560
113 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 ส.ค. 2560
114 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
17 ส.ค. 2560
115 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 ส.ค. 2560
116 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ส.ค. 2560
117 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ส.ค. 2560
118 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-บ้านนานประสิทธิ์ ชินศรี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
25 ก.ค. 2560
119 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-นายประสิทธิ์ ชินศรี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
25 ก.ค. 2560
120 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19