ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 ก.ค. 2561
92 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 พ.ค. 2561
93 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 พ.ค. 2561
94 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
07 พ.ค. 2561
95 ประกาศเปิดเผยราคากลางขุดลอกคูส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
25 เม.ย. 2561
96 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
09 เม.ย. 2561
97 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
26 มี.ค. 2561
98 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
06 มี.ค. 2561
99 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 ก.พ. 2561
100 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดถนนภายในตำบลท่าขนาน จำนวน 15 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19