ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ส.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ส.ค. 2563
4 พลเมืองดีชาวท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ส.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.ค. 2563
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ก.ค. 2563
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ก.ค. 2563
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31