ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ต.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2562
3 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.ย. 2562
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ก.ย. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 ส.ค. 2562
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ส.ค. 2562
8 ประุกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ส.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ค. 2562
10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26