ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น 

เรียงตามลำดับ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน