ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งบริบาลท้องถิ่น 

ให้ผู้ที่มีสิทธิตามรายชื่อประกาศ มาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน