ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน 2563
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 สิงหาคม เวลา 8.30 - 16.30  (เว้นวันหยุดราขการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (เวลา 16.31 เป็นต้นไป .)

สอบคัดเลือกวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (เวลา 9.00 - 12.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ภายในเวลา 16.00 เป็นต้นไป) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน