ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.92-001 สายบ้านบางหมด-บ้านสระเนียน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขนาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 220 คน