ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน
  รายละเอียด :

 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน