ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

 ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน