ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 มี.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 - มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 เม.ย. 2563
3 สถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2561
4 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
140
15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1